pub 27 End Rhymes

One-syllable rhymes

chub club cub drub dub
flub grub grubb hub nub
pub rub scrub shrub snub
stub sub tub    

Two-syllable rhymes

arab bathtub carob cherub hubbub
jacob nightclub washtub    

Three-syllable rhymes

beelzebub