stag 44 End Rhymes

One-syllable rhymes

bag brag crag drag fag
flag gag hag jag lag
mag nag rag sag shag
skag slag snag sprag stag
swag tag wag    

Two-syllable rhymes

beanbag dishrag fleabag grab-bag greylag
handbag mailbag ragtag sandbag schoolbag
washrag wigwag windbag zigzag  

Three-syllable rhymes

carpetbag lallygag lollygag moneybag saddlebag
scalawag scallywag