strong 28 End Rhymes

One-syllable rhymes

long prong song strong thong
throng tong wrong    

Two-syllable rhymes

belong ding-dong diphthong furlong headlong
headstrong lifelong livelong mahjongg nightlong
oblong ping-pong prolong sarong sidelong
singsong yearlong      

Three-syllable rhymes

overlong sing-along tagalong