crazy 56 Last Syllable Rhymes

Two-syllable rhymes

blowsy blowzy boozy bronzy clumsy
cozy crazy daisy dozy drowsy
easy flimsy floosie floozie floozy
frenzy frowsy frowzy fusee guernsey
hazy jersey lazy lousy mazy
mousy noisy nosey nosy palsy
pansy posy prosy queasy queazy
quinsy rosie rosy sleazy slimsy
sneezy snoozy sudsy swazi tansy
wheezy whimsy woodsy woozy  

Three-syllable rhymes

bourgeoisie chimpanzee dmz jacuzzi poesy
speakeasy stir-crazy